สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่า กำแพงเมืองจีน

Chaina panกำแพงเมืองจีนมีการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนมาแล้ว โดยมีจุดประสงค์ในการก่อสร้างก็เพื่อปกป้องหรือสร้างไว้เพื่อป้องกันบุกรุกของชนเผ่าต่างๆ ทางตอนเหนือของจีนและศัตรูทั่วทุกสารทิศ กำแพงเมืองจีนถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่มีความมหัศจรรย์มากๆ แห่งหนึ่งในโลกของเราเลยก็ว่าได้ และยังเป็นเส้นทางคมนาคมในระยะแรกๆ อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นก็คือการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกต่างๆ และยังช่วยให้มีการคมนาคมและขนส่งในเส้นทางทุรกันดารที่ดีขึ้น เช่น ตามเทือกเขาจะทำให้การคมนาคมและขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวจะเรียกชื่อกำแพงเมืองจีนอีกอย่างหนึ่งว่า กำแพงยาวหมื่นลี้ โดยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงยาวหมื่นลี้ ไม่ได้เป็นแค่กำแพงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยจะเป็นกำแพงทุกๆ 300 ถึง 500 หลา เท่านั้น และจะมีฐานใหญ่เพื่อใช้เป็นการสลับเวรยาม อีกทั้งยังใช้เป็นเสมอป้อมยามเพื่อคอยสังเกตุสิ่งผิดปกติ ที่มีหอสังเกตการณ์เป็นห้องๆ กว่า 2 หมื่นห้องอีกด้วยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการรุกรานของข้าศึกศัตรู กำแพงเมืองจีนมีการใช้ หิน ดิน และไม้เพื่อนำมาสร้างเป็นตัวกำแพง ในบางครั้งก็มีการนำดินปะเข้ากับไม้แผ่นใหญ่ๆ ก็มี ซึ่งบริเวณที่ใกล้กรุงปักกิ่ง ในบางสถานที่ ที่กำแพงถูกสร้างโดยการใช้หินแกรนิตรวมไปถึงการใช้ดินเผาอีกด้วย

โดยกำแพงเมืองจีนได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2530ในกรุงปารีส ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการประชุมจากคณะกรรมการที่เป็นบุคคลสำคัญ โดยได้พิจารณาให้กำแพงเมืองจีนเป็นมรดกโลกครั้งที่ 11 กำแพงเมืองจีนนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในด้านสิ่งก่อสร้างทางด้านวัฒนธรรม ประติมากรรม อนุสรณ์สถาน สถาปัตยกรรม ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมอีกด้วย เชื่อได้เลยว่าใครที่เคยไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้แล้วต้องเกิดความประทับใจและอยากไปอีกเป็นครั้งที่สองอีกเป็นแน่ เพราะสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากการสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์เป็นจำนวนถึง 1 ล้านคนเลยทีเดียว ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าประทับใจมากๆ ของมนุษย์ด้วยกัน เพราะแบบนี้นี่เองจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาเที่ยวชมและสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกกันว่า “กำแพงเมืองจีน” แห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก