ย้อนยุคกลับไปสัมผัสกับโรมันในอิตาลี

rome italy kito

เที่ยวชมความงดงามที่ย้อนกลับไปสู่สมัยโรมันที่ประเทศอิตาลีแม้ระยะทางจะแสนไกล แต่ขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวแล้วนั้นไม่มีคำว่าไกล ถ้าได้สัมผัสกับสถานที่จริงแค่นี้ก็คุ้มค่ากับการเดินทางแล้ว สถานที่ในโรมันนั้นมีมากมายนั้นมาเริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลย เพราะสถานที่แห่งนี้คือสิ่งที่ชาวนักท่องเที่ยวใฝ่ฝันจะไปเยือนนั่นคือสนามกีฬาโคลอสเซียม เพราะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงโรมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างเสร็จประมาณปี ค.ศ. 80 ซึ่งผู้ที่สร้างโคลอสเซียมนั้นมีความคิดที่ฉลาดเฉลียวมากด้วยการออกแบบสนามกีฬาในรูปแบบวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมนั้นเข้าใกล้นักกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึง 50,000คน ซึ่งสมัยก่อนนั้น โคลอสเซียมเป็นสถานที่การแข่งขันกลาดิเอเตอร์ หรือที่เรียกกันว่าการประหารกลางแจ้ง เพื่อให้ความบันเทิงและเล่นละครแก่ทวยเทพที่อยู่เบื้อบนนั่นเอง
อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ไปถ่ายรูปกันคือหอเอนเมืองปิซา ซึ่งเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงทั้งหมด 8 ชั้นด้วยกัน ซึ่งที่หอมันเอนมาเล็กน้อยนั้นเกิดเมื่อตอนสร้างครั้งแรกได้ 3 ชั้นนั้นเกิดเหตุที่ดินนิ่มเกินไปทำให้ดินยุบตัวลง หอเอนเมืองปิซาใช้เวลาในการสร้างนานถึง 177 ปี จนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นได้ทำการปรับปรุงฐานให้มั่นคงเพื่อไม่ให้หอนั้นล้มลงมาได้ เมื่อชมหอเอนแล้วมาดู
ประตูชัยคอสสเตนติน ซึ่งเป็นประตูโรมันที่ใหญ่ที่สุดเลย ประตูนี้เป็นสิ่งชักนำความสุขมาให้หลังจากสงครามกลางเมืองมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งประตูนี้ถูกสร้างเพื่อสดุดีจักรพรรดิคอนสเตนตินที่ได้รับชัยชนะนั่นเอง ปัจจุบันนั้นถูกดูแลอย่างดีเพราะโรงสร้างนั้นเริ่มอ่อนตัวลงจึงปิดรั้วโดยรอบเพื่อไม่ให้คนได้เข้าใกล้ให้ชมแต่ภายนอกพอ นี่คือสถานที่น่าชมเป็นอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะมาเก็บบรรยากาศความเป็นโรมันให้ได้มากที่สุดนั่นเอง