บ้านต้นไม้หรือบ้านที่สร้างบนต้นไม้, ประเทศฝรั่งเศส

ที่สุดของบ้านพักที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เนื่องจากเป้นบ้านที่ถูกปลูกสร้างบนต้นไม้กันเลยทีเดียว มีขนาดใหญ่และกว้างมาก สามารถชิมวิวทิวทัศน์ได้รอบด้าน เป็นบ้านพักที่ไม่ร้อนและยังให้ความร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา มีความเป็นส่วนตัว เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาพักกันเป็นครอบครัวใหญ่