เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับสถานที่สำคัญที่มนุษย์และธรรมชาติสร้างขึ้น

เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์กับสถานที่สำคัญๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง