ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีค่าเหนือกว่าสิ่งใดที่ได้ท่องโลกอันกว้างไกลพิชิตสถานที่สำคัญๆ

การที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางได้เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญๆ ในแต่ประเทศและได้ถ่ายภาพตัวเองคู่กับสถานที่นั้นๆ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากในชีวิตที่ได้พิชิตสถานที่สำคัญๆ ของโลก